• bla

Descripción del Pack

VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR

Permet la detecció precoç de factors de risc cardiovascular i calcula un SCORE per predir en cada pacient la possibilitat de presentar problemes cardiològics en el futur.

Inclou:

1. Valoració cardiològica ( ECG + càlcul d’índex de massa corporal+pressió arterial + glicèmia basal + perfil lipídic)

2. Valoració arterial (Estudi íntima / mitja carotídia)

3. Càlcul risc cardiovascular amb SCORE.

Preu; 115 euros.