Esport

  • port3

Descripción del Pack

CARDIOLOGIA ESPORTIVA

Valoració de risc cardiovascular per a la pràctica esportiva.

Dirigit als individus que desitgin iniciar una pràctica esportiva o realitzen de forma habitual esport.

Permet conèixer l’estat del cor per a la pràctica segura d’exercici.

inclou:

1. Examen mèdic; Presa de pressió arterial + mesura pes / talla + càlcul índex massa corporal + mesura del perímetre abdominal+saturació oxigen basal i al màxim esforç.

2. ECG

3. Ecocardiograma-Doppler

4. Prova d’esforç

5.Visita cardiòleg

Preu; 150 euros