Els factors de risc cardiovasculars estan estretament lligats als nostres hàbits alimentaris. Per al manteniment d’un estat de salut òptim, és clau la incorporació d’una alimentació cardiosaludable en la vida quotidiana.

Quadre mèdic

Nutrició

 

Programes

Nutrició Cardiosaludable
Càrdia ofereix un assessorament nutricional per garantir el seguiment d’una dieta cardiosaludable.
Nutrigenòmica
Càrdia ofereix un assessorament nutricional d’acord amb el seu perfil genètic.