Quadre mèdic

Neurologia

  • Yolanda Silva.

 

Programes

Prevenció, diagnòstico i seguiment de la patologia cerebrovascular
L’accident cerebrovascular o ictus és la causa més important d’ incapacitat a la població. Dins el seu Programa de Prevenció cardiovascular, Càrdia inclou l’estudi, valoració i seguiment de la malaltia carotídia i arterial intracranial, així com dels altres factors de risc associats a l’ictus.
Neurologia Clínica
Càrdia ofereix el diagnòstic i seguiment de diferents patologies neurològiques (cefalea, epilèpsia, malaltia de Parkinson, demència etc) per maximitzar la qualitat de vida del pacient.
Rehabilitació funcional
Càrdia ofereix un programa de rehabilitació funcional en pacients que presenten seqüeles derivades de patologia cerebrovascular i altres patologies neurològiques.

Proves que realitzem

Doppler de troncs supraaórtics
Examen que permet estudiar les malatia ateromatosa a nivell carotidi i permet l´estimació del risc cardio-cerebro vascular. És una tècnica ràpida, fiable i sense riscos per al pacient.
Doppler transcranial
Prova que mesura la velocitat del flux sanguini en els vasos sanguinis del cervell.
Estudi gruix de l’íntima-mitja carotídia
Estudi amb ultrasons que pot millorar la predicció de malaltia ateroscleròtica en relació amb altres paràmetres clàssics.