Llicenciat en Medicina-Juny 2008- Facultat de Medicina de la UAB-U.D. Hospital de Sant Pau-

Especialista Medicina Esportiva via MIR – 2014 Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès.

Rotacio “Servei Mèdic FCBARCELONA” Oct/2013 a Febrer/2014.

Membre Societat Catalana Medicina de l’Esport