1. Historial Acadèmic:

El Dr. Loma-Osorio va obtenir el titol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia per  la Universitat del País Basc (1994-2000).  Examen de llicenciatura amb qualificació d’ Excel·lent. Va cursar els seus estudis de doctorat: “Biopatología en Medicina: fisiopatologia de los síndromes coronarios agudos”  superats amb qualificació  d’ Excel·lent, a la  Universitat de Barcelona. Departament de Medicina. (2005-2007), així com el  Diploma d’estudis avançats (suficiència investigadora): obtingut el 17 de Juliol de 2007 amb qualificació Excel·lent.  Projecte de tesi doctoral: Inscrit el projecte de tesis doctoral amb el tema: “Registre multicentric de supervivents a una mort sobtada recuperada ingressats a la Unitat Coronaria”, a la Facultat de Medicina de l’Universitat de Girona.  Estudis de postgrau: Màster per la Universitat de Barcelona. “Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències” Curs 2006-2008.

2. Formació Especialitzada:

Formació com a especialista: Examen de Metge Intern Resident (convocatòria 2001): Obtenció del número d’ordre 183 entre més de 10.000 participants. Complert el període de formació com a metge intern resident (M.I.R.)  en l’especialitat de CARDIOLOGIA a l’ HOSPITAL CLÍNIC i PROVINCIAL DE  BARCELONA, (Barcelona). Des del 18 de juliol de 2000 fins al 18 de juliol de 2006. Premi fi de residencia Emili Letang 2006.  Títol d’ Especialista en Cardiologia, emès el  19 de Juliol de 2006 pel Ministerio de Sanidad y Consumo, segons les condicions determinades per als metges residents en un hospital acreditat.

Titol de Monitor de Suport Vital Avançat: emès el 11 de Maig de 2007 pel Consell Català de Reanimació. Registre 07/1723.

Titol de Superespecialista: en Cures Cardiologiques Critiques emès el 7 de setembre de 2007 per la Societat Europea de Cardiologia.

3. Vida laboral

Desde l’any 2001 fins al 2006 va completar la Residencia en Cardiologia alHospital Clínic i Provincial de Barcelona, on va continuar com a fellow i amb contractes d’asistent de Urgencies i Cardiología fins a 2007. Des de l’any 2007 trevalla com adjunt de Cardiologia a l’Unitat Coronaria del Hospital Universitari Josep Trueta.

4. Activitat investigadora

El Dr Loma-Osorio desenvolupa una intensa activitat de investigació clínica relacionada amb el síndrome coronari agut i les cures crítiques posada de manifest en més de 15 publicacions indexades i mes de 20 abstracts comunicats. A mes  participació com investigador en diversos assajos clinics entre els que destaquen els estudis  VISTA-16 (2011), PITAGORAS (20010), TRACER (2009), VIVIFY (2006-2007), y en el estudio AINES y SCA promogut per la Societat Espanyola de Cardiologia (2007).

5. Activitat docent:

A mes de haver participat en diverses ponencies, taules rodones i cursos, entre els que destaca el curs d’insuficiencia cardiaca aguda organitzat per la Societat Española de Cardiología, o las jornades d’actualització en la atenció al malalt cardiologic (2008-2011), colabora anualment amb el Master de Cures Intensives de l’universitat de Barcelona i el Master de Cures Critiques de l’escola d’Infermeria de Girona. El Dr Loma-Osorio es professor associat de la Facultat de Medicina de Girona desde l’any 2011.

6. Altres activitats professionals

Membre de la Societat Catalana de Cardiologia, Societat Espanyola de Cardiologia i European Society of Cardiology des de 2002. Membre de la secció “Working group on Acute Cardiac Care” de la European Society of Cardiology des de febrer de 2006. Membre de la Societat Catalana de Cardiología desde 2010.