Nascut el 5 de gener del 1968

Llicenciat en Medicina i Cirurgia el 20 de juliol del 1994 havent cursat els estudis a la Unitat Docent de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Suficiència investigadora atorgada el 16 de juny del 1998.

Formació en l’especialitat de Cardiologia seguint el programa MIR a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta durant el període 1999-2004

Títol de Metge Especialista en Cardiologia, expedit pel Ministerio de Educación y Ciència  el 14 de març de 2005

Tutor de resident de cardiologia acreditat internament a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta des de l’octubre del 2006

Tutor de resident de cardiologia acreditat externament per l’Institud d’Estudis de la Salut des del 2009

Professor associat de la facultat de Medicina de la Universitat de Girona curs 2011-2012

2 articles publicats en la literatura especialitzada nacional i internacional

Nombroses presentacions en congressos i cursos de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, Societat Catalana de cardiologia i Sociedad Espanyola de Cardiología