Quadre mèdic

Cirurgia vascular

  • Rafel Agües.

 

Programes

Vasculopatia perifèrica
Estudi complert de la circulació perifèrica arterial, valoració mitjançant doppler d’extremitats inferior i recomanacions sobre tractaments necessaris.
Insuficiència venosa
Valoració i seguiment de la insuficiència venosa, incloent les varius en extremitats inferiors.
Marcapassos
Seguiment post-implant de la ferida quirúrgica i de les possibles complicacions associades.

Proves que realitzem

Doppler d’extremitats inferiors
Permet examinar el flux sanguini a les artèries i venes tant dels braços com de les cames.
Índex braç-turmell
Eina diagnòstica emprada per a l’avaluació de la circulació arterial cap als membres inferiors.
Programació de marcapassos
Ordinadors amb detector de marcapassos, permet revisar el funcionament, detectar errors i programar canvis si es necessiten.