Especialitats

Cardiologia

 

Quadre mèdic

Cardiologia clínica

Electrofisiologia cardíaca

  • Josep Brugada.

Cardiologia pediàtrica

  • Geòrgia Sarquella-Brugada.

Programes

Cardiologia Preventiva i Nutrició
Càrdia ofereix un Programa de Prevenció cardiovascular, que inclou protocols multidisciplinaris de valoració clínica, d’educació i de seguiment del pacient per reduir el seu risc i mantenir un estat de salut òptim.
Cardiologia Clínica
Càrdia ofereix un seguiment i control de les patologies cardíaques (insuficiència cardíaca, malalties valvulars, malaltia coronària) per maximitzar la qualitat de vida del pacient.
Cardiologia Esportiva
El Programa de Cardiologia Esportiva de Càrdia és un programa assistencial d’avaluació cardiovascular en esportistes, a tots nivells, des dels nens que s’inicien en l’esport fins als qui practiquen esport d’elit.
Control de dispositius (marcapassos i desfibril·ladors)
Càrdia fa el seguiment dels dispositius per a que el pacient mantingui una qualitat de vida adequada.
Cardiologia Pediàtrica
Càrdia ofereix protocols de detecció precoç de malformacions cardíaques i de prevenció de risc cardiovascular.
Arítmies i Mort Sobtada
Càrdia avalua i fa seguiment dels pacients i familiars que han patit arítmies i mort sobtada, fent ús de les tecnologies de diagnòstic més sofisticades.
Cardiologia Genòmica
Càrdia incorpora la tecnologia genètica a la seva avaluació cardiològica, tant per determinar el risc genètic de malaltia coronària, com de mort sobtada.
Rehabilitació Cardíaca
Càrdia avalua i fa el seguiment dels pacients que inicien un programa de rehabilitació cardíaca, o reprenen l’exercici físic després d’haver patit una malaltia cardiovascular.

Proves que realitzem

Electrocardiograma
Permet conèixer l’activitat elèctrica del cor i detectar diferents malalties cardíaques.
Ecocardiografia doppler
Prova realitzada amb ultrasons que informa de les dimensions, força i estat de les vàlvules del cor.
Ergometría o prova d´esforç
Valora tant la capacitat com la resposta del cor a l’exercici, es fa servir una bicicleta o un tapís rodant i es realitza un registre electrocardiogràfic continu. Útil per detectar obstruccions de les artèries del cor.
Holter
Permet registrar l’electrocardiograma de manera contínua i durant un màxim de 48 hores, s’usa per detectar taquicàrdies.
Programació de marcapassos
Ordinadors amb detector de marcapassos, permet revisar el funcionament, detectar errors i programar canvis si es necessiten.

Cirurgia vascular

 

Quadre mèdic

Cirurgia vascular

  • Rafel Agües.

 

Programes

Vasculopatia perifèrica
Estudi complert de la circulació perifèrica arterial, valoració mitjançant doppler d’extremitats inferior i recomanacions sobre tractaments necessaris.
Insuficiència venosa
Valoració i seguiment de la insuficiència venosa, incloent les varius en extremitats inferiors.
Marcapassos
Seguiment post-implant de la ferida quirúrgica i de les possibles complicacions associades.

Proves que realitzem

Doppler d’extremitats inferiors
Permet examinar el flux sanguini a les artèries i venes tant dels braços com de les cames.
Índex braç-turmell
Eina diagnòstica emprada per a l’avaluació de la circulació arterial cap als membres inferiors.
Programació de marcapassos
Ordinadors amb detector de marcapassos, permet revisar el funcionament, detectar errors i programar canvis si es necessiten.

Medicina esportiva i rehabilitació cardíaca

L’exercici físic ajuda a controlar els factors de risc cardiovasculars. En el pacient cardíac l’exercici disminueix la mortalitat, les complicacions i li retorna la confiança necessària per afrontar la vida diària.

Quadre mèdic

Jordi Gibert

 

 

Programes

Rehabilitació Cardíaca.
Prescripció activitat física.

Genètica Cardiovascular

La genètica, l’herència familiar, és un factor de risc de malaltia cardiovascular. Ara podem mesurar aquest nivell de risc genètic per emprendre estratègies de prevenció i protecció.

Quadre mèdic

Genètica cardiovascular

  • Ramon Brugada.

Nutrigenòmica

  • Anna Iglesias.

 

Programes

Genètica de Risc Cardiovascular
Càrdia avalua el risc de malaltia cardiovascular utilizant els mètodes més avançats de diagnòstic genètic.
Genètica de Risc de Mort Sobtada
Càrdia avalua la predisposició familiar a la mort sobtada, fent ús de tecnologies pioneres de diagnòstic genètic.
Nutrigenòmica
Càrdia ofereix un assessorament nutricional d’acord amb el seu perfil genètic

Medicina Interna

La Medicina Interna ofereix una visió global del pacient, integrant els coneixements de les diverses especialitats mèdiques. Considera l’individu com un ésser més enllà d’un òrgan malalt.

Quadre mèdic

Medicina interna

 

Programes

Pluripatologia del pacient cardíac
El pacient cardiològic sovint pateix diverses comorbilitats com la MPOC, diabetis, hipertensió arterial, insuficiència renal i altres que influeixen en l’evolució i pronòstic de la seva malaltia cardiològica.
Patologies sistèmiques
Diverses patologies del camp específic d’actuació del Metge Internista poden comportar una afecció cardiaca com les malaties sistèmiques-autoimmunes i reumatològiques, infeccioses, genètiques i malalties òrfenes.
Patologies de la trombosi
Malalties trombofíliques que per la seva pròpia fisiopatologia es manifesten a sovint amb símptomes cardiacs i vasculars.

Neurologia

Quadre mèdic

Neurologia

  • Yolanda Silva.

 

Programes

Prevenció, diagnòstico i seguiment de la patologia cerebrovascular
L’accident cerebrovascular o ictus és la causa més important d’ incapacitat a la població. Dins el seu Programa de Prevenció cardiovascular, Càrdia inclou l’estudi, valoració i seguiment de la malaltia carotídia i arterial intracranial, així com dels altres factors de risc associats a l’ictus.
Neurologia Clínica
Càrdia ofereix el diagnòstic i seguiment de diferents patologies neurològiques (cefalea, epilèpsia, malaltia de Parkinson, demència etc) per maximitzar la qualitat de vida del pacient.
Rehabilitació funcional
Càrdia ofereix un programa de rehabilitació funcional en pacients que presenten seqüeles derivades de patologia cerebrovascular i altres patologies neurològiques.

Proves que realitzem

Doppler de troncs supraaórtics
Examen que permet estudiar les malatia ateromatosa a nivell carotidi i permet l´estimació del risc cardio-cerebro vascular. És una tècnica ràpida, fiable i sense riscos per al pacient.
Doppler transcranial
Prova que mesura la velocitat del flux sanguini en els vasos sanguinis del cervell.
Estudi gruix de l’íntima-mitja carotídia
Estudi amb ultrasons que pot millorar la predicció de malaltia ateroscleròtica en relació amb altres paràmetres clàssics.

 

Nutrició

Els factors de risc cardiovasculars estan estretament lligats als nostres hàbits alimentaris. Per al manteniment d’un estat de salut òptim, és clau la incorporació d’una alimentació cardiosaludable en la vida quotidiana.

Quadre mèdic

Nutrició

 

Programes

Nutrició Cardiosaludable
Càrdia ofereix un assessorament nutricional per garantir el seguiment d’una dieta cardiosaludable.
Nutrigenòmica
Càrdia ofereix un assessorament nutricional d’acord amb el seu perfil genètic.