Quadre mèdic

Cardiologia clínica

Electrofisiologia cardíaca

  • Josep Brugada.

Cardiologia pediàtrica

  • Geòrgia Sarquella-Brugada.

Programes

Cardiologia Preventiva i Nutrició
Càrdia ofereix un Programa de Prevenció cardiovascular, que inclou protocols multidisciplinaris de valoració clínica, d’educació i de seguiment del pacient per reduir el seu risc i mantenir un estat de salut òptim.
Cardiologia Clínica
Càrdia ofereix un seguiment i control de les patologies cardíaques (insuficiència cardíaca, malalties valvulars, malaltia coronària) per maximitzar la qualitat de vida del pacient.
Cardiologia Esportiva
El Programa de Cardiologia Esportiva de Càrdia és un programa assistencial d’avaluació cardiovascular en esportistes, a tots nivells, des dels nens que s’inicien en l’esport fins als qui practiquen esport d’elit.
Control de dispositius (marcapassos i desfibril·ladors)
Càrdia fa el seguiment dels dispositius per a que el pacient mantingui una qualitat de vida adequada.
Cardiologia Pediàtrica
Càrdia ofereix protocols de detecció precoç de malformacions cardíaques i de prevenció de risc cardiovascular.
Arítmies i Mort Sobtada
Càrdia avalua i fa seguiment dels pacients i familiars que han patit arítmies i mort sobtada, fent ús de les tecnologies de diagnòstic més sofisticades.
Cardiologia Genòmica
Càrdia incorpora la tecnologia genètica a la seva avaluació cardiològica, tant per determinar el risc genètic de malaltia coronària, com de mort sobtada.
Rehabilitació Cardíaca
Càrdia avalua i fa el seguiment dels pacients que inicien un programa de rehabilitació cardíaca, o reprenen l’exercici físic després d’haver patit una malaltia cardiovascular.

Proves que realitzem

Electrocardiograma
Permet conèixer l’activitat elèctrica del cor i detectar diferents malalties cardíaques.
Ecocardiografia doppler
Prova realitzada amb ultrasons que informa de les dimensions, força i estat de les vàlvules del cor.
Ergometría o prova d´esforç
Valora tant la capacitat com la resposta del cor a l’exercici, es fa servir una bicicleta o un tapís rodant i es realitza un registre electrocardiogràfic continu. Útil per detectar obstruccions de les artèries del cor.
Holter
Permet registrar l’electrocardiograma de manera contínua i durant un màxim de 48 hores, s’usa per detectar taquicàrdies.
Programació de marcapassos
Ordinadors amb detector de marcapassos, permet revisar el funcionament, detectar errors i programar canvis si es necessiten.