La genètica, l’herència familiar, és un factor de risc de malaltia cardiovascular. Ara podem mesurar aquest nivell de risc genètic per emprendre estratègies de prevenció i protecció.

Quadre mèdic

Genètica cardiovascular

  • Ramon Brugada.

Nutrigenòmica

  • Anna Iglesias.

 

Programes

Genètica de Risc Cardiovascular
Càrdia avalua el risc de malaltia cardiovascular utilizant els mètodes més avançats de diagnòstic genètic.
Genètica de Risc de Mort Sobtada
Càrdia avalua la predisposició familiar a la mort sobtada, fent ús de tecnologies pioneres de diagnòstic genètic.
Nutrigenòmica
Càrdia ofereix un assessorament nutricional d’acord amb el seu perfil genètic